Nou reglament de cosmètics

Pròximament la Comissió Europea publicarà el nou reglament de cosmètics que té com a objectiu principal reforçar-ne la seva seguretat. Entre els punts més significatius destaca l’ampliació del dossier de seguretat amb la incorporació d’un Safety Assesment per part d’un tècnic qualificat, la informatització del procés de comunicació de posada al mercat  i l’obligatorietat d’un protocol de cosmetovigilància per part de les empreses responsables.

Certificats i Afiliacions