Gel solar que sobre una textura de gel , lleugera i evanescent , incorpora filtres solars que asseguren una protecció alta davant la radiació UVB i UVA . S’estén fàcilment sobre la superficie de la pell amb un efecte filmògen discret i efectiu que assegura una pell més resistent davant...
Llegir