CREMA DE DIA PROTECCIÓN LUZ AZUL 360º

Crema protectora, formulada com a base diària per a la protecció cutània enfront de la llum blava o visible, tant l’artificial, que procedeix de tot tipus de dispositius electrònics utilitzats diàriament (telèfons mòbils, pantalles d’ordinador, tauletes, il·luminació tipus led etc.) com la solar, on participa en la regulació hormonal i en els ritmes de vigília-son del nostre organisme.
La llum blava, tot i ser menys penetrant que la ultraviolada, és responsable de l’anomenat envelliment digital que es manifesta en forma d’arrugues, flacciditat, taques o congestió.
L’anomenada protecció 360º implica la cobertura de defensa dels diferents tipus de radiació a que estem exposats (ultraviolada, infraroja i blau o visible), de manera que constitueix un producte de protecció integral per garantir una pell forta i resistent davant els efectes perjudicials de l’entorn, als quals la sotmetem diàriament.

Indicació
Tot tipus de pells i molt especialment a partir dels 35 anys.

Aplicació
Aplicar com a base diària, preferentment al matí realitzant un suau massatge sobre cara, coll i escot fins a la seva total absorció.

Ingredients actius
Cèl·lules mare de cotó d’Aràbia: protector natural de caràcter global o d’ampli espectre davant la radiació solar (ultraviolada, visible i infraroja). Minimitza els seus efectes perjudicials sobre la pell, particularment el fotoenvelliment. Reforça la viabilitat de les cèl·lules cutànies sotmeses a l’agressió solar. Presenta un caràcter multifuncional: fotoprotector, antioxidant, calmant, descongestiu i reparador.
Esqualà: flexibilitza la superfície cutània sense aportar tacte gras. És emol·lient, lubricant i humectant. Amb efectes beneficiosos sobre la integritat i funció barrera de la pell
Glicerina: substància humectant que forma una pel·lícula protectora sobre la pell, amb una acció suavitzant.
Derivat betaïna: agent hidratant que recupera, tant de forma immediata com a llarg termini, la sequedat de la pell. Controla l’equilibri hídric de les cèl·lules cutànies, reforçant la seva protecció davant les agressions externes. A més, reforça l’elasticitat i integritat de la pell.

Certificats i Afiliacions