REGLAMENT CLP

Els recordem l’entrada en vigor el passat 1 de juny del Reglament CLP, que afecta també als cosmètics, i que recull els nous criteris per a la classificació de la perillositat de les substàncies i barreges químiques, la nomeclatura de les frases de perill i els pictogrames associats.

Certificats i Afiliacions