NOVA LINIA SOLAR

Les últimes recomanacions recollides en la nova Directiva Europea de productes solars (setembre 2006) suposen un canvi important en els requisits establerts fins al moment per a aquest tipus de cosmètics. Els punts més rellevants són:

1-  Els productes solars han de protegir tant dels rajos UVA com dels UVB, en una proporció de 1/3 (UVA respecte UVB)

2-  Es restringeix la multiplicitat de números que figuren a les etiquetes per a indicar el factor de protecció solar, de manera que s’afavoreixi la comparació entre diferents productes sense que disminueixin les opcions del consumidor. Així s’estableixen les categories següents per a l’etiquetat: protecció baixa, mitjana, alta i molt alta (que corresponen als SPF que s’assenyalen a la taula adjunta) i que hauran d’aparèixer en l’etiqueta almenys de manera tan destacada com el factor de protecció solar.

3-  Se suprimeixen les declaracions del tipus “protecció davant el 100% de radiació” o “no cal repetir l’aplicació del producte

4-  Es recomana la inclusió de consells i/o precaucions d’ús com: “No romangui molta estona al sol encara que utilitzi un producte de protecció solar”, “La exposició al sol és un perill important per a la salut”, “Mantingui els bebès i els nens fora de la llum solar directa”, “Apliqui’s abans de l’exposició solar”, “Per a mantenir la protecció, repeteixi amb freqüència l’aplicació del producte, especialment després de transpirar, banyar-se o eixugar-se”…

5-  Hauran d’incloure instruccions d’ús per tal que s’apliqui a la pell la quantitat suficient per a assolir l’eficàcia declarada del producte

 

Per veure Text complert cliqueu aquí

 

D’acord amb tot això, Laboratorios Magriña ha desenvolupat una nova línia solar que s’ajusta en tots els seus requisits als criteris establerts en l’esmentada Directiva.

 

A més, s’ha considerat la creació de noves bases i textures que permetin conciliar la protecció eficaç i l’estètica dels productes, amb la proposta de cosmètics segurs i atractius al mateix temps, que siguin valorats en la seva aplicació pel consumidor com a agradables, còmodes i confortables, sigui quin sigui el seu grau de protecció.

 

 

La nova línia s’inscriu a més en els últims avenços en formulació de productes solars que van  més enllà de la simple protecció, considerant-los com un SISTEMA GLOBAL DE DEFENSA davant la radiació solar, molt especialment en un context mediambiental canviant que evidencia un increment de risc per a la salut humana en l’exposició al sol. Amb aquest objectiu, s’ha seleccionat un novedosíssim actiu lipídic obtingut d’una alga daurada que es presenta com un autèntic sistema de defensa solar (“Sun Defense System” ®)  i al voltant del qual es vertebra tota la línia.

 

Aquesta alga daurada (de l’espècie Laminaria) es coneguda pels habitants de les costes bretones per la seva particular pigmentació groga que destaca sobre el bru característic d’altres espècies. Els assentaments d’aquestes algues constitueixen autèntics boscos marins en profunditats molt variables (de 3 a 110 m) que emergeixen i se submergeixen a l’aigua, sotmeses a grans variacions de radiació solar. La fracció lipídica, especialment rica en aquesta espècie (que inclou fosfatidilcolina, àcid lipoic, vitamina A i E…) constitueix el seu principal sistema de defensa natural i ha estat estudiat per a avaluar la seva acció fotoprotectora sobre les cèl·lules epidèrmiques amb notables resultats a diferents nivells:

 

– Reduint les inflamacions induïdes per la radiació ultraviolada, per inhibició de les prostaglandines i interleukines

– Disminuint l’aparició de les cremades solar (“Sun Burns Cells”)

– Protegint les cèl·lules dendrítiques i assegurant així el seu paper clau en la capacitat de defensa inmunitària de la pell (efecte anti-fotoimmunosupressió)

– Minimitzant la transformació dels monòcits en macròfags, fenomen que es manifesta en el procés d’inflamació de la pell i que suposa el seu envelliment i la degradació del sistema immunologia.

–   Protegint l’ADN

– Reduint l’estimulació fotoinduïda de l’enzim de la diferenciació cel·lular ODC (“ornitina decarboxilasa”) disminuint així el risc de càncer de pell

–  Assegurant l’equilibri hidrolipídic de l’epidermis

–  Optimitzant l’efecte fotoprotector dels filtres solars

 

Per tot això l’ingredient seleccionat es postula com un sistema de protecció particularment eficaç davant les agressions solars, actuant en múltiples esglaons de la cadena d’alteracions cutànies que es produeixen per acció del sol.

 

La NOVA LÍNIA està constituïda per una amplia gamma de productes, amb varietat de formes cosmètiques i factors de protecció solar. De moment es troben ja disponibles els següents productes:

 

CATEGORÍA QUE   S’INDICA EN       

L’ ETIQUETA

 

FACTOR DE PROTECCIÓ SOLAR QUE S’INDICA EN L’ETIQUETA

FACTOR DE PROTECCIÓ SOLAR MESURAT

FÓRMULES DISPONIBLES

Protecció baixa

            6

      6-9.9

Crema, Emulsió fluïda

           10

    10-14.9

Crema-gel, Spray solar

 

Protecció mitja

           15

    15-19.9

Oli solar

           20

    20-24.9

Crema, Emulsió fluïda, Emulsió “shake-well”

           25

    25-29.9

Spray solar

Protecció alta

           30

    30-49.9

Crema, Emulsió fluïda

           50

    50-50.9

Protector solar fluid, Emulsió solar Ecocert

Protecció molt alta

          50+

       ≥60

Emulsió solar

 

 

 


 

Certificats i Afiliacions