Descripció: Basada en les últimes tendències cosmètiques relatives als anomenats  “sirtuins” o “interruptors de l’envelliment” (enzims DNA-dependents implicats  en la supervivència cel·lular i que les hi proporcionen un temps “extra” per auto-reparar-se i posposar,  en conseqüència, la senescència), està especialment adreçada a les pells madures que manifesten signes d’envelliment per...
Llegir