Canvis en les INCI’s

Recordem als nostres clients que amb molta regularitat es produeixen canvis en les denominacions INCIS de les matèries primeres per la qual cosa és molt important que, abans de la compra de nous materials,  so•llicitin al nostre laboratori, l’actualització dels llistats INCIS. En concret, en aquest darrer mes s’han produït canvis en la INCI de colorants i gomes d’biosacàrids.
D’altra banda, els recordem que, amb l’entrada en vigor del nou reglament, abans de la fabricació de qualsevol producte, haurem de disposar de la seva avaluació de seguretat.

Certificats i Afiliacions