ADEQUACIÓ DENOMINACIONS INCI

Us comuniquem que estem adequant les denominacions INCI de tots els nostres ingredients  a l’inventari actualitzat d’ingredients cosmètics d’acord amb la Decisió de la Comissió de la Unió Europea de 16 de gener d’enguany.
Per aquest motiu, es important que cada vegada que renoveu els materials d’envasat/condicionat on es recull el llistat d’ingredients, ens sol•liciteu la seva actualització.
 

Certificats i Afiliacions